Notice: Undefined index: side in /home/dragos/domains/langszee.nl/public_html/wp-content/themes/itb17/header.php on line 28
» Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

27ste editie 1992 - 2018

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde


Notice: Undefined index: side in /home/dragos/domains/langszee.nl/public_html/wp-content/themes/itb17/functions.php on line 2735

Deelnemer » Exposanten 2018 » Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde - Stand 506

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Het onderwijsaanbod van ons Instituut bestaat uit deeltijdopleidingen die modulair worden gegeven en die zowel als dag- en avondonderwijs aangeboden worden. Dit zijn de beroepsopleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut en de SHO registeropleiding Medische en psychosociale basiskennis. Daarnaast zijn er diverse vrije modules die op HBO niveau worden aangeboden en als bijscholing kunnen worden gevolgd.
De lessen worden in Panheel en in Soesterberg gegeven.

Al onze opleidingen zijn geregistreerd en geaccrediteerd door de daartoe bevoegde instanties.

Binnen de complementaire Gezondheidszorg in Nederland wordt er veel gesproken over de scholing van beroepsbeoefenaren. De zorgverzekeraars hebben hun eisen ten aanzien van de complementaire gezondheidszorg aanzienlijk verhoogd.
Dit beleid heeft invloed op de huidige beroepsbeoefenaren, zij dienen daarbij aan verschillende eisen te voldoen. Deze eisen zijn:
1. Een vakgerichte opleiding te hebben gevolgd
2. Voldoende medische en of psychosociale basiskennis hebben afgestemd op de Plato eindtermen
3. De kennis op peil houden door jaarlijks bij en na te scholen.

De opleidingen en bij- en nascholingen die gegeven worden binnen het instituut zijn afgestemd op deze eisen.